Marca els nexes de les següents oracions substantives.