Relaciona cada paraula del món esportiu amb la seua definició.