Assenyala si les següents afirmacions sobre l’assaig són vertaderes (V) o falses (F).