Assenyala si les següents afirmacions sobre l’estructura i els recursos de l’assaig són vertaderes (V) o falses (F).