Marca els errors d’escriptura dels signes de puntuació.