Assenyala si les següents afirmacions sobre la poesia del Renaixement són vertaderes (V) o falses (F).