Completa les afirmacions següents amb la resposta adequada.