Assenyala si les següents afirmacions sobre la literatura del Barroc són vertaderes (V) o falses (F).