Assenyala si les següents afirmacions sobre la literatura de la Il·lustració són vertaderes (V) o falses (F).